Inchiriere spatii comerciale Ialomita
Inchiriere garsoniere si apartamente Slobozia
Important: Informatiile cu privire la obiectivele propuse la vanzare si preturile de promovare sunt exclusiv proprietatea SC GLOBAL INVEST CONSULTING SRL Copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum si orice alta modalitate de exploatare a informatiilor de pe www.julian.ro se face doar cu acordul scris al SC GLOBAL INVEST CONSULTING SRL.
Agentia imobiliara GLOBAL INVEST CONSULTING va ofera consultanta în urmatoarele domenii:

Studiul pietei imobiliare
Consta în identificarea mai multor amplasamente propice realizarii investitiei pe care clientul si-a propus-o. Totodata presupune furnizarea de informatii privind locatiile propuse (acte de proprietate, situatia terenului, pretul de zona etc.).
 
Studiu urbanistic
În completarea studiului pietei imobiliare, pentru amplasamentele propuse, se vor studia conditiile urbanistice din zona(categoria de folosinta a terenului, posibilitatea schimbarii acesteia, retele de utilitati etc.).
 
Studii de viabilizare
Studiu geotehnic
Este necesar pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol.
Presupune analiza din punct de vedere pedologic a terenului si evaluarea valorii acestuia pe baza careia se stabileste taxa de scoatere a terenului din circuitul agricol.
Totodata ofera informatii cu privire la compozitia chimica a solului, posibile contaminari sau lucrari de îmbunatatiri funciare necesare.
 
Studiu hidrogeologic
Urmareste conditiile hidrogeologice si climaterice existente, oferind solutii de combatere a unor fenomene cum ar fi prezenta apei la o adâncime redusa, acumularea apelor meteorice etc.
Totodata ofera informatii cu privire la conditiile în care este posibila exploatarea pânzelor de apa freatica existente si analiza fizico-chimica a solului.
 
Studiu topografic
Presupune efectuarea masuratorilor cadastrale pentru amplasamentul ales. Se vor urmari atât limitele de proprietate cât si conditiile amplasamentului cum ar fi: curbe de nivel, constructii si elemente naturale existente etc., determinându-se exact pozitia acestora în vederea fundamentarii cât mai corecte a solutiilor tehnice.
 
Studii tehnice

Având la baza datele tehnice rezultate din studiile prezentate mai sus, coroborate cu solicitarile clientului, în aceasta etapa se elaboreaza studii alternative privind solutiile tehnice de realizare a investitiei, avându-se în vedere reducerea costurilor si a timpului de executie pentru investitia propusa.
Se vor avea în vedere în acesta etapa atât costurile directe ale investitiei cat si cele de viabilizare (devieri trasee utilitati, racorduri pentru utilitati, lucrari de îmbunatatiri funciare, demolari, modificari ale structurilor existente etc.)

 
Studiu evaluare
Este necesar pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol.
Presupune analiza din punct de vedere pedologic a terenului si evaluarea valorii acestuia pe baza careia se stabileste taxa de scoatere a terenului din circuitul agricol.
Totodata ofera informatii cu privire la compozitia chimica a solului, posibile contaminari sau lucrari de îmbunatatiri funciare necesare.
 
Consultanta juridica
Se refera la îndeplinirea procedurilor legale necesare pentru întocmirea actelor înainte si dupa vânzarea unei proprietati imobiliare.Servicii: Vanzare | Cumparare | Inchiriere | Credite | Consultanta Copyright ©2007 SC GLOBAL INVEST CONSULTING SRL
Oferte:
Apartamente | Imobile | Terenuri | Ferme | Spatii Comerciale | Spatii Industriale